Tlaková jednotka DIGI KONTROL 230V, 1,1KW, 1″, PC-58 S FLEXOKÁBLAMI

80,00  s DPH

Skladom - dodanie 2 až 4 pracovné dni

Tlaková jednotka DIGI KONTROL 230V, 1,1KW, 1″, PC-58 S FLEXOKÁBLAMI

Kód produktu: EPO5Y1130 Kategórie produktu: ,

80,00  s DPH

Popis

Tlaková jednotka DIGI KONTROL 230V, 1,1KW, 1″, PC-58 S FLEXOKÁBLAMI :

Prietokovú jednotku odporúčame použiť vždy aspoň s 3l tlakovou nádobou. Vyhnete sa tým ďaľším nepríjemnostiam!!!

Použitie a vlastnosti pre výrobok – Tlaková jednotka DIGI KONTROL 230V, 1,1KW, 1″, PC-58 S FLEXOKÁBLAMI :

PC-58 je digitálny ovládač čerpadla. Zapína a vypína čerpadlo na základe prietoku a tlaku. Zariadenie je určené pre automatické ovládanie elektrického čerpadla inštalovaného do vodovodného systému, ktoré:

– má zabudovaný tlakový senzor a neustále zobrazuje aktuálny tlak v systéme na displeji

– má dva pracovné režimy, ktoré sa nastavujú tlačidlami

– zastaví čerpadlo pri nedostatku vody a tak ho chráni pred chodom na sucho

– môže byť inštalované iba vertikálne

INŠTALÁCIA

– tento produkt je určený pre prevádzku s čistou vodou

– tento ovládač musí byť nainštalovaný na čerpadlo, ktoré zodpovedá technickým údajom

– tento ovládač by mal byť nainštalovaný priamo na výtlaku čerpadla v smere prúdenia kvapaliny

– v ovládači nesmú byť cudzie pevné častice pretože spôsobia jeho nefunkčnosť

– maximálne vertikálne prevýšenie medzi ovládacou jednotkou a ventilom (odberným miestom), musí byť menšie ako je nastavený zapínací tlak, aby sa čerpadlo zaplo ak sa tento ventil otvorí

VYSVETLENIE FUNKCIÍ

1. nastavenie pracovného režimu: dlhým stlačením tlačidla SET po dobu 4 sekúnd sa zmení kontrolka AUTO

2. nastavenie zapínacieho tlaku: v automatickom móde nie je nutné nastavovať zapínací tlak, ten je automaticky určený podľa tlaku vody v potrubí. V normálnom móde je možné nastaviť zapínací tlak krátkym stlačením tlačidiel + alebo -. Na displeji sa zobrazí L00 a stlačením + alebo – je možné nastaviť hodnotu zapínacieho tlaku a po stlačení SET alebo 8 sekúnd bez akéhokoľvek zásahu do ovládača, je táto hodnota nastavená

3. súčasným stlačením tlačidiel SET a RUN sa zobrazí na displeji aktuálna hodnota zapínacieho tlaku L00 v obidvoch režimoch prevádzky

4. ovládacia jednotka si pamätá nastavené hodnoty aj po výpadku elektrickej energie

5. ak displej zobrazuje P– a bliká, tak to znamená, že prebehne reštart do 30 minút

6. ak bliká FAILURE ledka, čerpadlo bežalo na sucho a dôjde k jeho opätovnému zopnutiu po nasledovných časových úsekoch: 1 minúta, 30 minút, 1 hodina a potom každú hodinu

7. čerpadlo môže byť kedykoľvek zapnuté stlačením tlačidla RUN

Špecifikácia

Ďalšie informácie

Hmotnosť 1,5000 kg

Menu

Tlaková jednotka DIGI KONTROL 230V

Tlaková jednotka DIGI KONTROL 230V, 1,1KW, 1", PC-58 S FLEXOKÁBLAMI

80,00  s DPH

Add to Cart