instalacia-samonasavacieho-cerpadla

Ako nainštalovať samonasávacie čerpadlo

 • Samonasávacie čerpadlá pri správnej inštalácii po zavodnení hydrauliky čerpadla samočinne za niekoľko sekúnd nasajú vodu.
 • Najčastejšie chyby pri inštalácii sú v sacom potrubí, samonasávacia schopnosť čerpadiel je max. 8 až 8,5 m vrátane strát v potrubí (platia fyzikálne zákony)

Základným predpokladom spoľahlivého chodu čerpadla je dostatočný zdroj čistej vody bez prímesí piesku a

DÔLEŽITÉ!

 1. Pri správnomspádovaní sa sacie potrubie samočinne odvzdušní cez ventil vo výtlačnom potrubí
 2. Pri nesprávnomspádovaní alebo priehybe vzduch neunikne, obmedzí prietok a nastane:
  1. obmedzenie samonasávania, príp. čerpadlo vôbec nenasaje vodu
  2. zvýšená hlučnosť (akoby niečo bolo v čerpadle)
  3. hrozí poškodenie čerpadla!

 

ZÁSADY SPRÁVNEJ INŠTALÁCIE SACIEHO POTRUBIA:

(nedodržanie zásad môže spôsobiť nefunkčnosť a vážne poškodenie čerpadla!)

 • čerpadlo musí byť umiestnené čo najbližšie k zdroju vody
 • svetlosť potrubia musí mať vnútorný priemer potrubia rovnaký alebo väčší ako je priemer sacieho hrdla na čerpadle, týka sa to aj odpieskovacieho filtra , spätnej klapky, fitingov, vsuviek atď. Akákoľvek redukcia (zmenšenie priemeru) sacieho potrubia spôsobuje značné problémy až nefunkčnosť samonasávania čerpadla ! !

 

 • vodorovná časť sacieho potrubia vrátane odpieskovacieho filtra a taktiež čerpadla musí byť správne vyspádovaná a čo najkratšia (0,5 až 2 m, pri väčšej vzdialenosti zvoľte väčší priemer potrubia a presné vyspádovanie!)
 • akákoľvek netesnosť v sacom potrubí neumožní nasať vodu do čerpadla
 • nikdy nesmie sacie potrubie tvoriť oblúk smerom dohora ani byť prehnuté smerom dohora, pretože vzduchové bubliny v tomto oblúku nie je možné odtiaľ odstrániť a výrazne zhoršujú až zamedzujú samonasávaciu schopnosť čerpadiel, umožňujú vznik kavitácie čerpadla (prejavuje sa hlučnosťou až deštrukciou čerpadla).
 • Do sacieho potrubia treba osadiť spätnú klapku (k čerpadlu alebo na saciu hadicu do studne)
 • Do sacieho potrubia doporučujeme osadiť kvalitný odpieskovací filter
 • Ak odpieskovací filter len bublinkuje, nezaplní sa dovrchu vodou a čerpadlo nenasáva vodu tak skontrolujte tesnenia filtra alebo aj tesnosť celého sacieho potrubia (aj vyspádovanie !), častým problémom býva aj opotrebovaná alebo netesná spätná klapka
 • Závady v sacom potrubí spôsobujú chod bez vody a poškodenie čerpadla!
 • U narážaných studní ak ponecháte nad čerpadlom aj ručné čerpadlo (pumpu) treba medzi nich osadiť uzatvárací ventil a taktiež dodržať spádovanie vodorovného sacieho potrubia ! (čerpadlo musí byť vyššie, ako prípoj na rúru studne, dodržať vyššie spomínané zásady)
 • Zavodnené samonasávacie čerpadlo (vodou naplnená hydraulika čerpadla podľa návodu) musí fungovať bez pomocného zavodňovania (či už ručnou pumpou alebo inak) !

 

 

 

Menu