ponorne-cerpadlo

Ako nainštalovať ponorné čerpadlo

Čerpadlo alebo pumpa je zariadenie - mechanický stroj, ktorý dodáva kinetickúpotenciálnu, alebo tlakovú energiu tekutine, ktorá cez neho preteká. Pomocou čerpadla sa prepravujú tekuté alebo plynné látky (napr. voda).

V princípe využíva podtlak na vstupe pre vtiahnutie tekutiny do zásobníka a následne pretlak pre jej vypudenie (vypustenie, vytečenie). Ako pohon čerpadla sa využíva vonkajšia sila napr. elektrická energia. V minulosti boli najbežnejšie ručné čerpadlá.


1.   Dostatočný zdroj čistej vody bez piesku a nečistôt (predpoklad spoľahlivosti a životnosti)

 

2.  Správne umiestnenie ponorného čerpadla v zdroji vody

a.    Celé ponoriť do vody (chladené vodou) – okrem čerpadiel chladených pretekajúciou vodou (napr. typ EBARA IDROGO)

b.    Umiestniť čerpadlo tak, aby pri svojej činnosti nevírilo piesok a nečistoty v studni:

§  umiestniť dostatočne vysoko od dna (u vŕtaných studní min. 2 m, u kopaných min. 0,5 m)

§  umiestniť až nad nasávacie otvory v stených studne (min. 50 cm nad ne)

§  správne nainštalované čerpadlo nenasáva vodu s pieskom a nečistotami

3.  Ako správne zavesiť čerpadlo v studni?

a.    nikdy neumiestniť na dno studne (do kalníka s nečistotami)

b.    zavesiť na vhodné nehrdzavejúce lanko (silon, nerez a pod.)

4.  správne elektricky pripojiť cez motorový spúšťač (trojfázové), alebo istič (jednofázové)

5.  zabezpečiť ochranu chodu nasucho (výdatným zdrojom, el. snímačom hladiny, plavákom a i.)

6.  zvoliť výtlačné potrubie z vhodných materiálov a dimenzií podľa čerpadla

7.  dodržať max. ponor čerpadla, max. dĺžku nepretržitej činnosti a pracovnú polohu čerpadla

8.  spätnú klapku upevniť min. 2 – 5 m nad čerpadlo

9.  zabrániť kontaktom so stenou studne (vrtu) pri prevádzke ponorky

dodržať pokyny v návode na inštaláciu a prevádzkuponorne_cerpadlo

Menu