Úprava vody predstavuje proces, ktorého výsledným cieľom je získať lepšiu kvalitu vody. Kvalitu vody pomáhajú zvyšovať rôzne zariadenia, ako je filter na vodu, UV lampa či plnoautomatická úpravňa vody.  Lepšia kvalita vody sa prejaví na lepšom zdraví, zlepšení užitočnosti a predĺžení životnosti spotrebičov, lepšej chuti vody, kvalite pokožky a vlasov, odstráni problémy súvisiace s vodným kameňom a svoje prínosy uplatní aj v zlepšení výrobných procesov.


Menu