Tlakové pozinkované nádoby bez vaku slúžia ako zásobníky čerpanej vody pre domáce vodárne, prečerpávacie stanice, priemyslové čerpacie stanice, a pod. Sú vhodné pre všetky typy čerpadiel, ktorým zodpovedajú svojimi konštrukčnými parametrami (objem + maximálny pracovný pretlak).

Tlakové pozinkované nádoby sú vhodné aj pre použitie v priemyselných budovách tam kde je treba zaistiť plynulú zásobu vody.

Menu