Expanzné nádoby, expanzomaty, sa využívajú v systémoch ústredného kúrenia. Okrem tohto názvu sa v praxi používa aj názov “expanzky”. Expanzné nádoby zabraňujú nadmernému zvýšeniu tlaku v systéme a zároveň udržujú optimálnu hranicu pretlaku. Expanzná nádoba pracuje na princípe udržovánia statického tlaku, pomocou stlačeného plynu.

Plynový a vodný priestor sú od seba separované membránou. S narastajúcim objemom vody vo vykurovacej sústave vplyvom zvyšovania jej teploty sa zmenšuje vzduchový priestor v expanznej nádobe a vo vykurovacej sústave narastá pretlak. Aby kolísanie tlaku neprekročilo bezpečné hranice, musí byť expanzná tlaková nádoba správne dimenzovaná.


Menu