Samonasávacie čerpadlá umožňujú čerpanie vody z menších hĺbok. To znamená do 8m. Samonasávacie čerpadlá taktiež používajú aj pre zvýšenie tlaku vody vo vodovodoch.

Menu