Prečerpávacie zariadenia sú výborným riešením pre znečistenú a pre drenážnu či tlakovú kanalizáciu. Prečerpávacie zariadenie uplatňujú vo vnútri, ale aj mimo objektov. Viacúčelové čerpadlá zahŕňajú aj prečerpávacie stanice, ktoré slúžia pre čerpanie a akumuláciu splaškových vôd. Zariadenia majú vysokú životnosť, nízku spotrebu a kvalitné spracovanie. Prečerpávacia stanica pozostáva zo špeciálnej akumulačnej jednotky, kalového čerpadla, armatúr a potrubí na fixnú inštaláciu.


Menu