Na záhradné ventily sa pripája záhradná hadica. Na pripojenie hadice na záhradný ventil je dôležité vybrať správnu hadicovú spojku. Na záhradné ventily alebo kohútiky je možné naraz pripojiť až štyri hadice. Taký špeciálny záhradný ventil má možnosť regulácie prietoku vody. Od dobre zapojenej hadice do záhradného ventilu sa odvíja celý zavlažovací systém, tak si dajte záležať.


Menu