Armatúry sú prídavné súčiastky a mechanizmy, ktoré sú potrebné pre zabezpečenie správneho chodu a prevádzky určitého, konkrétneho zariadenia. V tejto sekcii si máte možnosť vybrať zo širokej ponuky armatúr. Ide, predovšetkým o sacie koše, spätné klapky, guľové ventily, záhradné ventily či príruby. Tieto všetky súčiastky sú nevyhnutnou súčasťou kompletov.


Menu